24 มิ.ย. 2554

เห็ดเชปิยองทอดขนมปัง

เครื่องปรุงมี ขนมปังตัดขอบออก เห็ดเชปิยอง เนย เกลือ พริกไทย

เอากระทะตั้งเตา ใส่เนย

                                        ใส่เห็ดเชปิยองลงไปทอดให้เหลืองทั้ง ๒ ด้าน ใส่พริกไทย เกลือ
                                       เอาขนมปังลงไปทอดให้เหลืองทั้ง ๒ ด้าน

ไม่มีความคิดเห็น: