18 มิ.ย. 2554

เพราะถั่วงอก

                                  มาเพราะถั่วงอกกินกันเองดีกว่า. ....                                                                                                                                                                           


วิทีทำ     เอา ถั่วเขียวแช่นํ้าค้างคืนไว้    1  คืน

หาผ้า (ผ้าชุปนํ้า ) มารองพื้นสัก 2  ผืน    แล้วเอาถั่วเขียว มาโรยให้ทั่วๆ

เสร็จแล้วเอาผ้ามาคลุมสัก 2 ผืน


ตั้งใว้อย่าให้ถูกแสงแดด (ถ้าถูกแสงแดดถั่วงอก ที่ได้จะไม่ขาว )
                              1 วันผ่านไป
                               
2  วันผ่านไป
                                       3 วันผ่านไป
 วันที่  4  ของการเพราะถั่วงอก   ทีนีี้เราก็ได้ ถั่วงอกมาใว้กินแล้ว..

ดูรากถั่วงอกกัน....

คราวนีัเราก็มาเอามีด มาปาด.... อธิบายไม่ถูก  (ดูรูปเอา )เพื่อเป็นการเอาราก (ต้ดรากถอนโคน ) ออก..

                              


ไม่มีความคิดเห็น: