31 ส.ค. 2554

ทำนํ้าซอสผัดไทย


            ปรุงนํ้าซอสเอาใวัทำผัดไทย สามารถเก็บใว้ในตู้เย็นเป็นอาทิตย


    เครื่องปรุง นํ้าตาลปิ๊บ
                     นํ้ามะขามเปียก
                     นํ้าปลา
                     เกลือ
                     ซอสพริก
                     กระเทียมสับละเอืยด
                     พริกบดกระเทียมเจียว

  

                    ขวดพริกบดกระเทียมเจียว


             กระเทียมสับละเอืยด


               นํ้าตาลปิ๊บ นํ้าปลา กระเทียม ซอสพริก พริกบดกระเทียมเจียว
              ใส่รวมกันทั้งหมด           นำไปเครี่ยวไฟอ่อนๆให้ข้น ไม่ต้องไห้ถึงกับเหนืยว

                   
                      นํ้าซอสที่ใด้ที่แล้ว
               
                    รอให้เย็นเก็บใส่กระปุกใว้ เพื่อที่เวลาทำผัดไทย จะใด้ไม่ยุ่งยาก
                    เวลาปรุง          

ไม่มีความคิดเห็น: