29 ส.ค. 2554

เค็กกล้วยหอมสูตร์ใส่ชี้ส    เค็กกล้วยหอมสูตรใส่ชี้ส สูตร์นี้เนื้อเค็กไม่หนัก เบานุ่ม ไม่หวานมาก

                  
                ส่วนประกอบ
  1. นํ้าตาลทรายป่น  ๑๗๐  กรัม
  2. แป้งเค็ก   ๒๔๐  กรัม
  3. เบคกิ้งโชดา  ๑ ชช.
  4. กล้วยหอมบด  ๒๓๐ กรัม
  5. ไข่ไก่  ๒   ฟอง
  6. ผงฝู  ๒ ชช.
  7. ชี้ส  ๒๐๐  กรัม
  8. วนิลานํ้า ๑  ชช.
  9. นมสด  ๔๐  กรัม
  10. เนย  ๑๒๐  กรัม     
                             

           ตีเนยกับนํ้าตาลให้นํ้าตาลละลาย (ใครจะใช้เครื่องตีก็ใด้)


            ตีให้นํ้าตาลละลาย

      
   นํ้าตาลละลายดีแล้ว ใส่ชี้สตีให้เนียน                ตีชี้สเนียนดีแล้วใส่นมคนให้เข้ากัน


           ใส่วนิลา คนให้เข้ากัน


            ใส่ไข่ทีละฟองตีให้เข้ากัน


             ใส่กล้วยคนให้เข้ากัน


              ใส่แป้งคนพอเข้ากันไม่ต้องนาน          ตักใส่ถ้วยอบ


         อบไฟ ๑๗๐ องศา ๓๕ นาที หรือจนเค็กสุก


         เค็กฟูนุ่มมาก เนื้อเค็กไม่หนัก


ไม่มีความคิดเห็น: